Wszystkie aktualności

24
Październik
2022

22.X.2022r. - 137. rocznica urodzin prof. Jana Czochralskiego

Grafika: Instytut Pamięci Narodowej

23 października 1885 roku w Kcyni na Pałukach urodził się Jan Czochralski - najczęściej cytowany polski uczony. Był wybitnym chemikiem, metaloznawcą i krystalografem. Zwany jest ojcem współczesnej elektroniki ze względu na opracowaną przez niego metodę otrzymywania monokryształów, która w istotny sposób wpłynęła na rozwój technologii. Sławę przyniosło mu wynalezienie stopu do łożyska kolejowych znanego na całym świecie jako „metal B”. Największy rozgłos przyniosła mu jednak, choć dopiero po śmierci, opracowana w 1916 r. metoda pomiaru szybkości krystalizacji metali, nazwana później Jego imieniem. Jej zastosowanie do otrzymywania na skalę przemysłową kryształów germanu i krzemu umożliwiło burzliwy rozwój elektroniki i fizyki ciała stałego.  Do dziś żadna z innych, nowszych metod hodowli kryształów nie może konkurować wielością zastosowań i modyfikacji z metodą Czochralskiego.

 

Grafika: Instytut Pamięci Narodowej

7
Październik
2022

Konferencja - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zielarstwa im. Anny Wazówny

Dnia 6 listopada 2022r. na Zamku Golubskim odbędzie się konferencja promująca zasoby naturalne, walory przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego w ramach idei pn. Kujawsko-Pomorskie Centrum Zielarstwa. Głównymi celami konferencji są: promocja fitochemii i fitomedycyny, wystawa (ekspozycja zielarska i medycyny naturalnej) oraz inauguracja odtworzonego laboratorium z czasów Anny Wazówny.  

4
Październik
2022

Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu

Ogłaszamy zbliżające się Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu - FINBiS 2022!

FINBiS to wyjątkowe wydarzenie o charakterze naukowo-technologicznym poświęcone nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom zmieniającym nasz region i kraj w oparciu o inteligentne specjalizacje.

Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu odbędzie się w ramach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw w dn. 6 - 8 listopada br.

W programie FINBiS przewidziano seminaria, panele dyskusyjne, spotkania dedykowane kluczowym dla gospodarki specjalizacjom, a także wydarzenia promujące współpracę pomiędzy nauką a biznesem z uwzględnieniem wsparcia administracji samorządowej. 

Organizator i pomysłodawca: Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. we współpracy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Wydarzenie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

29
Wrzesień
2022

Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw-zapraszamy!

Z przyjemnością zapraszamy przedsiębiorców i naukowców do składania propozycji innowacyjnych produktów, usług i technologii w XIV edycji konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw.

W konkursie mogą wziąć udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z  regionu, przedsiębiorstwa akademickie oraz jednostki naukowe/zespoły badawcze, które mogą poszczycić się sukcesami w opracowaniu lub wdrożeniu innowacyjnej technologii, produktu lub usługi.

Spośród uczestników konkursu projektom szczególnie wyróżniającym się w skali regionu, może zostać przyznany certyfikat “Innowacyjnej Marki Regionu InnoMaRe. Made In Kujawsko-Pomorskie”. Organizatorami konkursu są Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 8 listopada 2022 roku.

Więcej informacji i zgłoszenia na stronie: https://liderzy.tarr.org.pl/

 

18
Sierpień
2022

Program szkoleniowo-doradczy Akademia Menadżera Innowacji (AMI)

Wystartowała IV edycja projektu, którego celem jest wyposażenie właścicieli firm i menadżerów w kompetencje umożliwiające sprawne wdrażanie innowacyjnych procesów, produktów i usług w przedsiębiorstwach. AMI składa się z części szkoleniowej oraz równolegle realizowanej  w przedsiębiorstwie części doradczej. Program skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców bez względu na branżę i rodzaj prowadzonej działalności. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 80%  dla mikro, małych i średnich firm oraz 50% dla dużych przedsiębiorstw. Nabór rozpoczął się 25 lipca i potrwa do 9 września br.  Więcej informacji:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-innowacji

6
Czerwiec
2022

KPCNT na Welconomy Forum in Toruń 2022

Dnia 31 maja 2022 r. Wydział Nauki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizował panel pt. „Sens inwestowania w naukę i badania naukowe, by poprawić warunki życia obywateli poprzez rodzaj i jakość  żywności i środowiska a w konsekwencji zdrowia”. Ekspertem i zarazem moderatorem był prof. dr hab. Bogusław Buszewski. Pozostałymi ekspertami byli: prof. Iwona Łakomska Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. dr hab. Piotr Stepnowski – JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, Roman Kołacz – Kierownik Katedry Ochrony Zdrowia Publicznego i Dobrostanu Zwierząt Instytutu Medycyny Weterynaryjnej  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Andrzej Chodkowski – Główny Inspektor z Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Jacek Chmarzyński – Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prof. dr hab. n med. Janusz Kowalewski – Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy.

31
Maj
2022

KPCNT rozwija współpracę – Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

W dniu 31 maja br. podczas panelu dyskusyjnego pn. "Sens inwestowania w badania i naukę poprzez zdrowie, żywność i środowisko" w ramach XXIX edycji Welconomy Forum in Toruń miało miejsce uroczyste podpisanie listu intencyjnego na rzec wsparcia prac badawczo-rozwojowych oraz postępu technologicznego i naukowego pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Centrum Naukowo-Technologicznym sp. z o.o. (KPCNT) reprezentowanym przez Prezesa Zarządu prof. dr hab. Bogusława Buszewskiego, a Uzdrowiskiem Ciechocinek S.A.–reprezentowanym przez Prezesa Zarządu p. Marcina Zajączkowskiego.

Zakres współpracy obejmuje działania na rzecz promocji nauk chemicznych, wsparcia i rozwoju prac badawczo-rozwojowych oraz współpracy i wymiany doświadczeń w celu kreowania rozwiązań wspierających innowacyjność w zakresie działalności KPCNT oraz Uzdrowiska Ciechocinek , a także popularyzację i promocję nauk chemicznych oraz osiągnieć polskich chemików. 

Liczymy na owocną współpracę!  

Opracowanie: KPCNT

31
Maj
2022

KPCNT rozwija współpracę – Państwowy Instytut Ochrony Roślin i Nasiennictwa

W dniu 31 maja br. podczas panelu dyskusyjnego pn. "Sens inwestowania w badania i naukę poprzez zdrowie, żywność i środowisko" w ramach XXIX edycji Welconomy Forum in Toruń miało miejsce uroczyste podpisanie listu intencyjnego na rzec wsparcia prac badawczo-rozwojowych oraz postępu technologicznego i naukowego pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Centrum Naukowo-Technologicznym sp. z o.o. (KPCNT) reprezentowanym przez Prezesa Zarządu prof. dr hab. Bogusława Buszewskiego, a Polskim Towarzystwem Chemicznym.

Zakres współpracy obejmuje działania na rzecz promocji nauk chemicznych, wsparcia i rozwoju prac badawczo-rozwojowych oraz współpracy i wymiany doświadczeń w celu kreowania rozwiązań wspierających innowacyjność w zakresie działalności KPCNT oraz PTChem, a także popularyzację i promocję nauk chemicznych oraz osiągnieć polskich chemików. 

Liczymy na owocną współpracę!  

Opracowanie: KPCNT

31
Maj
2022

KPCNT rozwija współpracę - Polskie Towarzystwo Chemiczne

W dniu 12 maja br. podczas X  Kongresu Technologii Chemicznej we Wrocławiu miało miejsce uroczyste podpisanie listu intencyjnego na rzec wsparcia prac badawczo-rozwojowych oraz postępu technologicznego i naukowego pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Centrum Naukowo-Technologicznym sp. z o.o. (KPCNT) reprezentowanym przez Prezesa Zarządu prof. dr hab. Bogusława Buszewskiego, a Polskim Towarzystwem Chemicznym (PTChem)– reprezentowanym przez Prezes Zarządu Głównego – prof. dr hab. Izabelę Nowak oraz Skarbniczkę Zarządu Głównego – prof. dr hab. Agnieszkę Nosal-Wiercińską.

Zakres współpracy obejmuje działania na rzecz promocji nauk chemicznych, wsparcia i rozwoju prac badawczo-rozwojowych oraz współpracy i wymiany doświadczeń w celu kreowania rozwiązań wspierających innowacyjność w zakresie działalności KPCNT oraz PTChem, a także popularyzację
i promocję nauk chemicznych oraz osiągnieć polskich chemików. 

Liczymy na owocną współpracę!  

Opracowanie: KPCNT

15
luty
2022

Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego na Expo w Dubaju

W Expo Dubaj 2022 wzięły udział trzy kujawsko-pomorskie misje gospodarcze: branży medycznej (12 firm medycznych i IT), branży spożywczej (5 przedsiębiorstw) oraz branż narzędziowej i przetwórstwa tworzyw sztucznych (5 przedsiębiorstw). Branża medyczna przedstawiła się podczas seminarium „Przyszłość lecznictwa. Jak nowe technologie rewolucjonizują opiekę medyczną” z udziałem dr. Mazina Gadira z dubajskiego Ministerstwa Zdrowia oraz naukowców związanych z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika oraz przedstawiciela Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego sp. z o.o. – Prezesa Zarządu Spółki prof. dr hab. Bogusława Buszewskiego. Seminarium otworzył marszałek Piotr Całbecki.  Wydarzenie było doskonałą okazją do spotkania z innowatorami z branży, którzy podzielili się swoimi historiami i wizją przyszłości zdrowia. Seminarium było również miejscem dyskusji o różnicach, podobieństwach i polach współpracy między Polską, a ZEA. Wydarzenie objęło sesję B2B, podczas która było doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Strony