Spotkanie partnerów projektu TeBiCE

W dniach 11-12 października w Toruniu odbędzie się spotkanie partnerów projektu Territorial biorefineries for circular economy (Biorafinerie terytorialne dla gospodarki cyrkularnej), w ramach Programu Interreg Europa Środkowa. 

Cel, jaki został określony dla  projektu TeBiCE: zwiększenie wydajności sektora publicznego i prywatnego w przyjmowaniu rozwiązań gospodarki cyrkularnej, zapewniając bardziej efektywny rynek dla produktów ubocznych i odpadów z sektorów produkcji podstawowej i przetwórstwa rolno-spożywczego w obszarze Europy Środkowej. Głównym wyzwaniem projektu TeBiCE jest eliminowanie przeszkód w procesie wdrażania biogospodarki i gospodarki cyrkularnej na obszarze CE.

Realizacja projektu TeBiCE zakłada m.in. opracowanie „wspólnej strategii usuwania barier na rynku produktów ubocznych i odpadów z produkcji podstawowej i sektorów rolno-spożywczych w Europie Środkowej", przygotowanie „prognoz technologicznych i rynkowych", opracowanie wytycznych dla decydentów w kształtowaniu priorytetów i (re)adresowaniu w kierunku wspólnych celów, propozycje „wspólnych norm dla produktów ubocznych i systemów end-of-waste” oraz projekty pilotażowe.

Partnerzy projektu TeBiCE:

  1. Wenecka Agencja Innowacji – Region Veneto (Włochy) – partner wiodący
  2.  Narodowy Instytut Chemii (Słowenia)
  3.  Fraunhofer Italia Research Scarl - Centrum Inżynierii Innowacji (Włochy)
  4. Klaster Chemiczny Bayern (Niemcy)
  5. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  6. Województwo Kujawsko-Pomorskie
  7.  Słowacka Izba Handlu i Przemysłu
  8.  Karyntia UAS - spółka non-profit z o.o. (Austria)