Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o.

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Naukowo-Technologiczne
im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o.

Ostatnie aktualności:

1
Marzec
2024

Informacja z rozstrzygnięcia konkursu

Informacja z rozstrzygnięcia konkursu  dot. projektu Regionalna Sieć Brokerów Innowacji - Broker-Net w województwie kujawsko-pomorskim.

26
luty
2024

Konferencja Solankowa Dolina i odkrycie prozdrowotnych wód Pomorza i Kujaw – Ciechocinek 2024-Zapraszamy!

W dniach 17-19 marca br. w Ciechocinku odbędzie się Konferencja pn. „Solankowa Dolina i odkrycie prozdrowotnych wód Pomorza i Kujaw – Ciechocinek 2024”. W konferencji wezmą udział zarówno naukowcy, biznesmeni jak i politycy. Przewidujemy również udział zaproszonych gości zza granicy. Jednym z tematów wiodących będzie współpraca polsko-niemiecka, a zwłaszcza Alexandra von Humboldta i Stanisława Staszica oraz innych specjalistów przy rozwoju tej gałęzi przemysłu i naszego regionu. Naszą konferencję pragniemy poświęcić historii, odkryciu i rozwojowi, a także ocenie zasobów mineralnych i prozdrowotnych solanki ciechocińskiej (balneologia), ale nie tylko. Chcemy poruszyć znaczenie budowy geologicznej terenów Kotlinie Toruńskiej zlokalizowanej w Pradolinie Wisły i lokalizacji wód podziemnych Kujaw i Pomorza. W szczególności rozwojowi uzdrowiska Ciechocinek. Będziemy też chcieli poruszyć sprawy związane z pozyskiwaniem soli, rozwojem balneologii i aktywnością prozdrowotną uzdrowisk w Polsce i krajach ościennych. Obok tematyki terapeutycznej poruszymy również sprawy związanej z oddziaływaniem estetycznym infrastruktury uzdrowiskowej.

prof. JAN CZOCHRALSKI

Jan Czochralski

Chemik, metaloznawca, krystalograf, farmaceuta, poeta i mecenas sztuki, profesor. Urodził się 23 października 1885 r. w Kcyni. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego wyjechał do Berlina, gdzie pracował w aptece-drogerii oraz w laboratoriach firmy Kunheim & Co. i koncernu AEG. Około roku 1910 otrzymał tytuł inżyniera chemika. Swoją pierwszą pracę naukową, poświęconą krystalografii metali, a dokładniej podwalinom późniejszej teorii dyslokacji, opublikował w roku 1913.