Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o.

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Naukowo-Technologiczne
im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o.

Ostatnie aktualności:

10
Listopad
2023

Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu 2023 za nami!

Za nami Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu 2023 – konferencja naukowa poświęcona nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom zmieniającym kraj i region w oparciu o inteligentne specjalizacje. W konferencji wzięli udział zarówno naukowcy, biznesmeni jak i politycy dla których priorytetem jest łączenie nauki i innowacji z biznesem w relacji nauka-przemysł. Forum, obok wykładów i paneli dyskusyjnych, towarzyszyła wystawa aparatury i sprzętu pomiarowego.

Podczas  inauguracji wydarzenia wręczone zostały coroczne nagrody Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego - Monokryształy Czochralskiego, Jest to nagroda przyznawana osobom lub instytucjom zaangażowanym w rozwój  badań, transfer technologii oraz promowanie współpracy pomiędzy światem nauki a światem przemysłu.

 

 

W tym roku nagrodzeni zostali:

26
Październik
2023

Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu - FINBiS 2023 już wkrótce!

Przypominamy o zbliżającym się  Kujawsko-Pomorskim Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu - FINBiS 2023!

W konferencji wezmą udział zarówno naukowcy jak też biznesmeni i politycy, dla których priorytetem jest łączenie nauki i innowacji z biznesem w relacji nauka-przemysł. Organizatorzy przewidują również udział zaproszonych gości zza granicy. Forum ma służyć promocji województwa, wskazania jego osiągnięć w kluczowych i strategicznych działach gospodarki. Organizatorom zależy na debacie, i wymianie myśli, jak też decentralizacji zarządzania gospodarką i zaprezentowanie wyników badań naukowych, które stanowić będą nowe, alternatywne formy ich wdrażania dla potrzeb zwłaszcza społeczności lokalnej. Forum, obok wykładów i paneli dyskusyjnych, towarzyszyć będzie wystawa aparatury i sprzętu kontrolno-pomiarowego. Ważnym elementem będzie Gala podczas której wręczone zostaną statuetki - Monokryształy Czochralskiego oraz nagrody w dorocznym konkursie Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw.

Program wydarzenia dostępny jest na stronie:

prof. JAN CZOCHRALSKI

Jan Czochralski

Chemik, metaloznawca, krystalograf, farmaceuta, poeta i mecenas sztuki, profesor. Urodził się 23 października 1885 r. w Kcyni. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego wyjechał do Berlina, gdzie pracował w aptece-drogerii oraz w laboratoriach firmy Kunheim & Co. i koncernu AEG. Około roku 1910 otrzymał tytuł inżyniera chemika. Swoją pierwszą pracę naukową, poświęconą krystalografii metali, a dokładniej podwalinom późniejszej teorii dyslokacji, opublikował w roku 1913.