Konferencja Solankowa Dolina i odkrycie prozdrowotnych wód Pomorza i Kujaw – Ciechocinek 2024-Zapraszamy!

W dniach 17-19 marca br. w Ciechocinku odbędzie się Konferencja pn. „Solankowa Dolina i odkrycie prozdrowotnych wód Pomorza i Kujaw – Ciechocinek 2024”. W konferencji wezmą udział zarówno naukowcy, biznesmeni jak i politycy. Przewidujemy również udział zaproszonych gości zza granicy. Jednym z tematów wiodących będzie współpraca polsko-niemiecka, a zwłaszcza Alexandra von Humboldta i Stanisława Staszica oraz innych specjalistów przy rozwoju tej gałęzi przemysłu i naszego regionu. Naszą konferencję pragniemy poświęcić historii, odkryciu i rozwojowi, a także ocenie zasobów mineralnych i prozdrowotnych solanki ciechocińskiej (balneologia), ale nie tylko. Chcemy poruszyć znaczenie budowy geologicznej terenów Kotlinie Toruńskiej zlokalizowanej w Pradolinie Wisły i lokalizacji wód podziemnych Kujaw i Pomorza. W szczególności rozwojowi uzdrowiska Ciechocinek. Będziemy też chcieli poruszyć sprawy związane z pozyskiwaniem soli, rozwojem balneologii i aktywnością prozdrowotną uzdrowisk w Polsce i krajach ościennych. Obok tematyki terapeutycznej poruszymy również sprawy związanej z oddziaływaniem estetycznym infrastruktury uzdrowiskowej.

Współorganizatorami wydarzenia obok pomysłodawcy - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo Technologicznego sp. z o.o. im. prof. Jana Czochralskiego są Uzdrowisko Ciechocinek  S.A., Miasto Ciechocinek i TARR S.A. oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Partnerem wydarzenia jest Województwo Kujawsko-Pomorskie

Więcej informacji na: https://solankowadolina.pl/

Zapraszamy!