Ogłoszenie o konkursie na Partnerów projektu

Celem konkursu jest wybranie podmiotów jako Partnerów Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego Sp. z o.o.  przy tworzeniu i realizacji projektu Regionalna Sieć Brokerów Innowacji - Broker-Net w województwie kujawsko-pomorskim.

Postępowanie konkursowe prowadzone jest przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego Sp. z o.o. na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich  w perspektywie finansowej 2021-2027 (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1079 ze zm.).   

Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego Sp. z o.o. planuje zgłosić Projekt Regionalna Sieć Brokerów Innowacji - Broker-Net w ramach konkursu planowanego do ogłoszenia przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w trybie niekonkurencyjnym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytetu 1 Fundusze Europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu, Działania 01.01 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji.

Celem partnerstwa będzie wspólne opracowanie i realizacja projektu polegającego na powołaniu sieci brokerów innowacji utworzonej przez podmioty prowadzące badania i upowszechniające wiedzę w Kujawsko-Pomorskiem działającej na rzecz poprawy dostępności do oferty badawczej podmiotów z sektora B+R zlokalizowanych w Kujawsko-Pomorskiem oraz wzmocnienie kompetencji kadr podmiotów uczestniczących w projekcie.   

Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego Sp. z o.o., ul. Krasińskiego 4, 87-100 Toruń (I piętro, sekretariat) do dnia 16 lutego 2024 r. do godziny 10.00.  

Nabór Partnerów odbywać się będzie w terminie od 26 stycznia do 16 lutego 2024 r. do godziny 10.00.

Szczegółowe informacje o założeniach projektu oraz kryteria zostały umieszczone w Regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu i formularz oferty oraz pozostałe załączniki znajdują się poniżej.

Dane kontaktowe w sprawie naboru

 

kontakt@centrumczochralskiego.pl