Wszystkie aktualności

15
Maj
2024

Konferencja Zioła, Zielarstwo, Ziołolecznictwo i Produkty Naturalne już za nami

W dniach 12-14 maja na Zamku w Golubiu-Dobrzyniu odbyła się Międzynarodowa Konferencja pn. ”Zioła, Zielarstwo, Ziołolecznictwo i produkty Naturalne”. W ramach sesji rozpoczynającej Konferencję swoje referaty wygłosiło trzech wybitnych naukowców: prof. Przemysław Zalewski z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (wykład pt. Konopie medyczne, nowe wyzwania i zastosowania terapeutyczne),dr Henryk Różański (wykład pt. Fitoencydy jako alternatywa dla chemioterapeutyków), prof. dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek (wykład pt. Fitoterapia a zdrowie – fitofotodermatozy) oraz prof. dr Fabio Di Francesco (Selektywne izolowanie substancji chemicznych za pomocą spersonalizowanego układu GCxGX). W kolejnych dwóch dniach Konferencji odbyły się jeszcze łącznie 24 wykłady i 2 debaty poświęcone ziołom, zielarstwu, lekom naturalnym i ich znaczeniu w farmacji i fitochemii. Kolejna edycja już 5-7 maja 2025 r.

Partnerem wydarzenia było Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Polska Akademia Nauk.

 

8
Kwiecień
2024

Konferencja pn. Zioła, Zielarstwo, Ziołolecznictwo i Produkty naturalne już wkrótce

W dniach 12-14 maja br. na Zamku Golubskim w Golubiu–Dobrzyniu odbędzie się kolejna edycja międzynarodowej konferencji naukowej pn. Zioła, Zielarstwo, Ziołolecznictwo i Produkty naturalne​. Organizatorami są  Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Zielarstwa im. Anny Wazówny oraz Zamek Golubski.

29
Marzec
2024

Konferencja „Solankowa Dolina i odkrycie prozdrowotnych wód Pomorza i Kujaw – Ciechocinek 2024” za nami

W dniach 17-19 marca br. w Ciechocinku odbyła się Konferencja pn. „Solankowa Dolina i odkrycie prozdrowotnych wód Pomorza i Kujaw – Ciechocinek 2024”. W konferencji wzięli udział zarówno naukowcy, biznesmeni jak i politycy. Znamienici eksperci i goście wzięli udział w wykładach inauguracyjnych (17.03.2024) oraz kolejnych dwóch i pół dniowych obradach merytorycznych i panelach dyskusyjnych, a także wydarzeniach towarzyszących. Konferencja  poświęcona była historii, odkryciu i rozwojowi, a także ocenie zasobów mineralnych i prozdrowotnych solanki ciechocińskiej (balneologia), ale nie tylko. Jednym z tematów wiodących była współpraca polsko-niemiecka, a zwłaszcza Alexandra von Humboldta i Stanisława Staszica oraz innych specjalistów przy rozwoju tej gałęzi przemysłu i naszego regionu. Poruszone zostało także znaczenie budowy geologicznej terenów w Kotlinie Toruńskiej zlokalizowanej w Pradolinie Wisły, zagadnienia związane z pozyskiwaniem soli, rozwojem balneologii i aktywnością prozdrowotną uzdrowisk w Polsce i krajach ościennych. Obok tematyki terapeutycznej poruszone zostały również sprawy związanej z oddziaływaniem estetycznym infrastruktury uzdrowiskowej.

1
Marzec
2024

Informacja z rozstrzygnięcia konkursu

Informacja z rozstrzygnięcia konkursu  dot. projektu Regionalna Sieć Brokerów Innowacji - Broker-Net w województwie kujawsko-pomorskim.

26
luty
2024

Konferencja Solankowa Dolina i odkrycie prozdrowotnych wód Pomorza i Kujaw – Ciechocinek 2024-Zapraszamy!

W dniach 17-19 marca br. w Ciechocinku odbędzie się Konferencja pn. „Solankowa Dolina i odkrycie prozdrowotnych wód Pomorza i Kujaw – Ciechocinek 2024”. W konferencji wezmą udział zarówno naukowcy, biznesmeni jak i politycy. Przewidujemy również udział zaproszonych gości zza granicy. Jednym z tematów wiodących będzie współpraca polsko-niemiecka, a zwłaszcza Alexandra von Humboldta i Stanisława Staszica oraz innych specjalistów przy rozwoju tej gałęzi przemysłu i naszego regionu. Naszą konferencję pragniemy poświęcić historii, odkryciu i rozwojowi, a także ocenie zasobów mineralnych i prozdrowotnych solanki ciechocińskiej (balneologia), ale nie tylko. Chcemy poruszyć znaczenie budowy geologicznej terenów Kotlinie Toruńskiej zlokalizowanej w Pradolinie Wisły i lokalizacji wód podziemnych Kujaw i Pomorza. W szczególności rozwojowi uzdrowiska Ciechocinek. Będziemy też chcieli poruszyć sprawy związane z pozyskiwaniem soli, rozwojem balneologii i aktywnością prozdrowotną uzdrowisk w Polsce i krajach ościennych. Obok tematyki terapeutycznej poruszymy również sprawy związanej z oddziaływaniem estetycznym infrastruktury uzdrowiskowej.

26
Styczeń
2024

Ogłoszenie o konkursie na Partnerów projektu

Celem konkursu jest wybranie podmiotów jako Partnerów Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego Sp. z o.o.  przy tworzeniu i realizacji projektu Regionalna Sieć Brokerów Innowacji - Broker-Net w województwie kujawsko-pomorskim.

Postępowanie konkursowe prowadzone jest przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego Sp. z o.o. na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich  w perspektywie finansowej 2021-2027 (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1079 ze zm.).   

Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego Sp. z o.o. planuje zgłosić Projekt Regionalna Sieć Brokerów Innowacji - Broker-Net w ramach konkursu planowanego do ogłoszenia przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w trybie niekonkurencyjnym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytetu 1 Fundusze Europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu, Działania 01.01 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji.

10
Listopad
2023

Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu 2023 za nami!

Za nami Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu 2023 – konferencja naukowa poświęcona nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom zmieniającym kraj i region w oparciu o inteligentne specjalizacje. W konferencji wzięli udział zarówno naukowcy, biznesmeni jak i politycy dla których priorytetem jest łączenie nauki i innowacji z biznesem w relacji nauka-przemysł. Forum, obok wykładów i paneli dyskusyjnych, towarzyszyła wystawa aparatury i sprzętu pomiarowego.

Podczas  inauguracji wydarzenia wręczone zostały coroczne nagrody Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego - Monokryształy Czochralskiego, Jest to nagroda przyznawana osobom lub instytucjom zaangażowanym w rozwój  badań, transfer technologii oraz promowanie współpracy pomiędzy światem nauki a światem przemysłu.

 

 

W tym roku nagrodzeni zostali:

26
Październik
2023

Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu - FINBiS 2023 już wkrótce!

Przypominamy o zbliżającym się  Kujawsko-Pomorskim Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu - FINBiS 2023!

W konferencji wezmą udział zarówno naukowcy jak też biznesmeni i politycy, dla których priorytetem jest łączenie nauki i innowacji z biznesem w relacji nauka-przemysł. Organizatorzy przewidują również udział zaproszonych gości zza granicy. Forum ma służyć promocji województwa, wskazania jego osiągnięć w kluczowych i strategicznych działach gospodarki. Organizatorom zależy na debacie, i wymianie myśli, jak też decentralizacji zarządzania gospodarką i zaprezentowanie wyników badań naukowych, które stanowić będą nowe, alternatywne formy ich wdrażania dla potrzeb zwłaszcza społeczności lokalnej. Forum, obok wykładów i paneli dyskusyjnych, towarzyszyć będzie wystawa aparatury i sprzętu kontrolno-pomiarowego. Ważnym elementem będzie Gala podczas której wręczone zostaną statuetki - Monokryształy Czochralskiego oraz nagrody w dorocznym konkursie Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw.

Program wydarzenia dostępny jest na stronie:

9
Październik
2023

Spotkanie partnerów projektu TeBiCE

W dniach 11-12 października w Toruniu odbędzie się spotkanie partnerów projektu Territorial biorefineries for circular economy (Biorafinerie terytorialne dla gospodarki cyrkularnej), w ramach Programu Interreg Europa Środkowa. 

Cel, jaki został określony dla  projektu TeBiCE: zwiększenie wydajności sektora publicznego i prywatnego w przyjmowaniu rozwiązań gospodarki cyrkularnej, zapewniając bardziej efektywny rynek dla produktów ubocznych i odpadów z sektorów produkcji podstawowej i przetwórstwa rolno-spożywczego w obszarze Europy Środkowej. Głównym wyzwaniem projektu TeBiCE jest eliminowanie przeszkód w procesie wdrażania biogospodarki i gospodarki cyrkularnej na obszarze CE.

9
Październik
2023

Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu - FINBiS 2023

Ogłaszamy zbliżające się Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu - FINBiS 2023!

FINBiS to wyjątkowe wydarzenie o charakterze naukowo-technologicznym poświęcone nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom zmieniającym nasz region i kraj w oparciu o inteligentne specjalizacje.

Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu odbędzie się w dn. 5 - 7 listopada br.

W programie FINBiS przewidziano seminaria, panele dyskusyjne, spotkania dedykowane kluczowym dla gospodarki specjalizacjom, a także wydarzenia promujące współpracę pomiędzy nauką a biznesem z uwzględnieniem wsparcia administracji samorządowej. 

Organizator i pomysłodawca: Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. 

Partnerem strategicznym wydarzenia jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Wydarzenie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rejestracja na wydarzenie:

https://rfi.biz.pl/rejestracja

9
Maj
2023

Konferencja Golub-Dobrzyń-zapraszamy!

W dniach 14-16 maja 2023r. na Zamku Golubskim odbędzie się konferencja naukowa pn. Zioła, Zielarstwo, Ziołolecznictwo i Produkty Naturalne. Konferencja ma służyć połączeniu wysiłków w zakresie wymiany doświadczeń oraz osiągnięć naukowych w poszukiwaniu nowych i alternatywnych form wykorzystania naturalnych substancji biologicznie aktywnych zarówno w procesach terapeutycznych jak i suplementacji odżywczo-dietetycznej dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, rolno-spożywczego, chemii gospodarczej jak i alternatywnych źródeł energetycznych. Ważnym elementem będą zagadnienia związane z leczeniem i terapią balneologiczną. Wydarzenie to dedykowane jest zarówno naukowcom – teoretykom jak i praktykom, lekarzom i farmaceutom, ale też specjalistom z branży zielarskiej (chemicy, botanicy, fitochemicy), hodowcom roślin leczniczych i specjalistom od pozyskiwania substancji biologicznie aktywnych, produktów naturalnych i technologom, którzy te surowce wykorzystują w różnych wariantach przemysłowych. Integralną częścią tego wydarzenia będzie zarówno wystawa ziół i wyrobów fitochemicznych jak również surowców i produktów naturalnych.

25
Kwiecień
2023

70. rocznica śmierci prof. Jana Czochralskiego

21 kwietnia br. w Kcyni uczczono 70.rocznicę śmierci wybitnego Profesora - Jana Czochralskiego, chemika, metaloznawcy, praojca światowej elektroniki

Obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów na grobie prof. Jana Czochralskiego, a dalsza część uroczystości miała miejsce w kcyńskiej Szkole Podstawowej. W ramach spotkania wykład dedykowany młodzieży poświecony osobie prof. Jana Czochralskiego i jego dziedzictwu wygłosił Prezes Zarządu KPCNT - prof. dr hab. Bogusław Buszewski.

Ponadto do Kcyni zawitało mobilne widowisko multimedialne „Iskry Niepodległej" – poświęcone wybitnym Polkom i Polakom. Dzieci z miejscowej szkoły im. Czochralskiego miały okazję wziąć również udział w warsztatach i eksperymentach naukowych, w ramach Mobilnych Laboratoriów Przyszłości. Przyjechało też laboratorium badania wody i gleby z UMK. 

 

opracowanie: KPCNT

zdjęcia: Elżbieta Rupniewska/ Polskie Radio PiK , więcej na temat uroczystości tutaj 

20
Marzec
2023

Konferencja naukowa nt. Zielarstwa, Ziołolecznictwa i Produktów naturalnych

W dniach 14-16 maja br. na Zamku Golubskim w Golubiu–Dobrzyniu odbędzie się konferencja naukowa nt. Zielarstwa, Ziołolecznictwa i Produktów naturalnych wraz z wystawą. Organizatorami są  Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Zielarstwa im. Anny Wazówny oraz Zamek Golubski. Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Komitet Chemii Analitycznej PAN. W konferencji wezmą udział zarówno naukowcy – teoretycy i praktycy z branży zielarskiej, hodowcy roślin leczniczych i specjaliści od pozyskiwania substancji biologicznie aktywnych, produktów naturalnych i technolodzy, którzy te surowce wykorzystują w różnych wariantach przemysłowych.

15
Listopad
2022

Kujawsko-Pomorskie Centrum Zielarstwa im. Anny Wazówny otwarte!

6 listopada br. na Zamku Golubskim uroczyście zainaugurowano Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zielarstwa im. Anny Wazówny. Inicjatywa ma na celu promocję zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego województwa kujawsko-pomorskiego . Głównymi celami konferencji są: promocja fitochemii i fitomedycyny, wystawa (ekspozycja zielarska i medycyny naturalnej) oraz inauguracja odtworzonego laboratorium z czasów Anny Wazówny.

25
Październik
2022

Nauka i badania naukowe - FINBiS 2022. Zapraszamy!

Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o., pomysłodawca i główny organizator Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu, w ramach wydarzenia, zaprasza już 7 listopada do Hotelu Filmar na autorski panel "Nauka i badania naukowe", podczas którego prelegenci podzielą się ciekawą wiedzą z kilku obszarów. W programie:

  • Wykład inauguracyjny;
  • Rola i stan nauki oraz badań naukowych na poziomie centralnym i regionalnym;
  • Woda i ekologia;
  • Analiza zanieczyszczenia środowiska i żywności pod wpływem manipulacji;
  • Choroby cywilizacyjne;
  • Kontrola i certyfikacja roślin, a bezpieczeństwo żywności.

Szczegóły i rejestracja na https://rfi.biz.pl/ Zapraszamy!

Wydarzenie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerem strategicznym wydarzenia jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Strony