Wszystkie aktualności

8
Kwiecień
2024

Konferencja pn. Zioła, Zielarstwo, Ziołolecznictwo i Produkty naturalne już wkrótce

W dniach 12-14 maja br. na Zamku Golubskim w Golubiu–Dobrzyniu odbędzie się kolejna edycja międzynarodowej konferencji naukowej pn. Zioła, Zielarstwo, Ziołolecznictwo i Produkty naturalne​. Organizatorami są  Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Zielarstwa im. Anny Wazówny oraz Zamek Golubski. Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Prezes PAN. Konferencja Zioła, Zielarstwo, Ziołolecznictwo i Produkty Naturalne ma służyć połączeniu wysiłków w zakresie wymiany doświadczeń oraz osiągnięć naukowych w poszukiwaniu nowych i alternatywnych form wykorzystania naturalnych substancji biologicznie aktywnych zarówno w procesach terapeutycznych jak i suplementacji odżywczo-dietetycznej dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, rolno-spożywczego, chemii gospodarczej jak i alternatywnych źródeł energetycznych. Ważnym elementem będą zagadnienia związane z leczeniem i terapią balneologiczną.

29
Marzec
2024

Konferencja „Solankowa Dolina i odkrycie prozdrowotnych wód Pomorza i Kujaw – Ciechocinek 2024” za nami

W dniach 17-19 marca br. w Ciechocinku odbyła się Konferencja pn. „Solankowa Dolina i odkrycie prozdrowotnych wód Pomorza i Kujaw – Ciechocinek 2024”. W konferencji wzięli udział zarówno naukowcy, biznesmeni jak i politycy. Znamienici eksperci i goście wzięli udział w wykładach inauguracyjnych (17.03.2024) oraz kolejnych dwóch i pół dniowych obradach merytorycznych i panelach dyskusyjnych, a także wydarzeniach towarzyszących. Konferencja  poświęcona była historii, odkryciu i rozwojowi, a także ocenie zasobów mineralnych i prozdrowotnych solanki ciechocińskiej (balneologia), ale nie tylko. Jednym z tematów wiodących była współpraca polsko-niemiecka, a zwłaszcza Alexandra von Humboldta i Stanisława Staszica oraz innych specjalistów przy rozwoju tej gałęzi przemysłu i naszego regionu. Poruszone zostało także znaczenie budowy geologicznej terenów w Kotlinie Toruńskiej zlokalizowanej w Pradolinie Wisły, zagadnienia związane z pozyskiwaniem soli, rozwojem balneologii i aktywnością prozdrowotną uzdrowisk w Polsce i krajach ościennych. Obok tematyki terapeutycznej poruszone zostały również sprawy związanej z oddziaływaniem estetycznym infrastruktury uzdrowiskowej.

1
Marzec
2024

Informacja z rozstrzygnięcia konkursu

Informacja z rozstrzygnięcia konkursu  dot. projektu Regionalna Sieć Brokerów Innowacji - Broker-Net w województwie kujawsko-pomorskim.

26
luty
2024

Konferencja Solankowa Dolina i odkrycie prozdrowotnych wód Pomorza i Kujaw – Ciechocinek 2024-Zapraszamy!

W dniach 17-19 marca br. w Ciechocinku odbędzie się Konferencja pn. „Solankowa Dolina i odkrycie prozdrowotnych wód Pomorza i Kujaw – Ciechocinek 2024”. W konferencji wezmą udział zarówno naukowcy, biznesmeni jak i politycy. Przewidujemy również udział zaproszonych gości zza granicy. Jednym z tematów wiodących będzie współpraca polsko-niemiecka, a zwłaszcza Alexandra von Humboldta i Stanisława Staszica oraz innych specjalistów przy rozwoju tej gałęzi przemysłu i naszego regionu. Naszą konferencję pragniemy poświęcić historii, odkryciu i rozwojowi, a także ocenie zasobów mineralnych i prozdrowotnych solanki ciechocińskiej (balneologia), ale nie tylko. Chcemy poruszyć znaczenie budowy geologicznej terenów Kotlinie Toruńskiej zlokalizowanej w Pradolinie Wisły i lokalizacji wód podziemnych Kujaw i Pomorza. W szczególności rozwojowi uzdrowiska Ciechocinek. Będziemy też chcieli poruszyć sprawy związane z pozyskiwaniem soli, rozwojem balneologii i aktywnością prozdrowotną uzdrowisk w Polsce i krajach ościennych. Obok tematyki terapeutycznej poruszymy również sprawy związanej z oddziaływaniem estetycznym infrastruktury uzdrowiskowej.

26
Styczeń
2024

Ogłoszenie o konkursie na Partnerów projektu

Celem konkursu jest wybranie podmiotów jako Partnerów Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego Sp. z o.o.  przy tworzeniu i realizacji projektu Regionalna Sieć Brokerów Innowacji - Broker-Net w województwie kujawsko-pomorskim.

Postępowanie konkursowe prowadzone jest przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego Sp. z o.o. na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich  w perspektywie finansowej 2021-2027 (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1079 ze zm.).   

Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego Sp. z o.o. planuje zgłosić Projekt Regionalna Sieć Brokerów Innowacji - Broker-Net w ramach konkursu planowanego do ogłoszenia przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w trybie niekonkurencyjnym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytetu 1 Fundusze Europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu, Działania 01.01 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji.

10
Listopad
2023

Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu 2023 za nami!

Za nami Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu 2023 – konferencja naukowa poświęcona nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom zmieniającym kraj i region w oparciu o inteligentne specjalizacje. W konferencji wzięli udział zarówno naukowcy, biznesmeni jak i politycy dla których priorytetem jest łączenie nauki i innowacji z biznesem w relacji nauka-przemysł. Forum, obok wykładów i paneli dyskusyjnych, towarzyszyła wystawa aparatury i sprzętu pomiarowego.

Podczas  inauguracji wydarzenia wręczone zostały coroczne nagrody Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego - Monokryształy Czochralskiego, Jest to nagroda przyznawana osobom lub instytucjom zaangażowanym w rozwój  badań, transfer technologii oraz promowanie współpracy pomiędzy światem nauki a światem przemysłu.

 

 

W tym roku nagrodzeni zostali:

26
Październik
2023

Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu - FINBiS 2023 już wkrótce!

Przypominamy o zbliżającym się  Kujawsko-Pomorskim Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu - FINBiS 2023!

W konferencji wezmą udział zarówno naukowcy jak też biznesmeni i politycy, dla których priorytetem jest łączenie nauki i innowacji z biznesem w relacji nauka-przemysł. Organizatorzy przewidują również udział zaproszonych gości zza granicy. Forum ma służyć promocji województwa, wskazania jego osiągnięć w kluczowych i strategicznych działach gospodarki. Organizatorom zależy na debacie, i wymianie myśli, jak też decentralizacji zarządzania gospodarką i zaprezentowanie wyników badań naukowych, które stanowić będą nowe, alternatywne formy ich wdrażania dla potrzeb zwłaszcza społeczności lokalnej. Forum, obok wykładów i paneli dyskusyjnych, towarzyszyć będzie wystawa aparatury i sprzętu kontrolno-pomiarowego. Ważnym elementem będzie Gala podczas której wręczone zostaną statuetki - Monokryształy Czochralskiego oraz nagrody w dorocznym konkursie Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw.

Program wydarzenia dostępny jest na stronie:

9
Październik
2023

Spotkanie partnerów projektu TeBiCE

W dniach 11-12 października w Toruniu odbędzie się spotkanie partnerów projektu Territorial biorefineries for circular economy (Biorafinerie terytorialne dla gospodarki cyrkularnej), w ramach Programu Interreg Europa Środkowa. 

Cel, jaki został określony dla  projektu TeBiCE: zwiększenie wydajności sektora publicznego i prywatnego w przyjmowaniu rozwiązań gospodarki cyrkularnej, zapewniając bardziej efektywny rynek dla produktów ubocznych i odpadów z sektorów produkcji podstawowej i przetwórstwa rolno-spożywczego w obszarze Europy Środkowej. Głównym wyzwaniem projektu TeBiCE jest eliminowanie przeszkód w procesie wdrażania biogospodarki i gospodarki cyrkularnej na obszarze CE.

9
Październik
2023

Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu - FINBiS 2023

Ogłaszamy zbliżające się Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu - FINBiS 2023!

FINBiS to wyjątkowe wydarzenie o charakterze naukowo-technologicznym poświęcone nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom zmieniającym nasz region i kraj w oparciu o inteligentne specjalizacje.

Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu odbędzie się w dn. 5 - 7 listopada br.

W programie FINBiS przewidziano seminaria, panele dyskusyjne, spotkania dedykowane kluczowym dla gospodarki specjalizacjom, a także wydarzenia promujące współpracę pomiędzy nauką a biznesem z uwzględnieniem wsparcia administracji samorządowej. 

Organizator i pomysłodawca: Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. 

Partnerem strategicznym wydarzenia jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Wydarzenie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rejestracja na wydarzenie:

https://rfi.biz.pl/rejestracja

9
Maj
2023

Konferencja Golub-Dobrzyń-zapraszamy!

W dniach 14-16 maja 2023r. na Zamku Golubskim odbędzie się konferencja naukowa pn. Zioła, Zielarstwo, Ziołolecznictwo i Produkty Naturalne. Konferencja ma służyć połączeniu wysiłków w zakresie wymiany doświadczeń oraz osiągnięć naukowych w poszukiwaniu nowych i alternatywnych form wykorzystania naturalnych substancji biologicznie aktywnych zarówno w procesach terapeutycznych jak i suplementacji odżywczo-dietetycznej dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, rolno-spożywczego, chemii gospodarczej jak i alternatywnych źródeł energetycznych. Ważnym elementem będą zagadnienia związane z leczeniem i terapią balneologiczną. Wydarzenie to dedykowane jest zarówno naukowcom – teoretykom jak i praktykom, lekarzom i farmaceutom, ale też specjalistom z branży zielarskiej (chemicy, botanicy, fitochemicy), hodowcom roślin leczniczych i specjalistom od pozyskiwania substancji biologicznie aktywnych, produktów naturalnych i technologom, którzy te surowce wykorzystują w różnych wariantach przemysłowych. Integralną częścią tego wydarzenia będzie zarówno wystawa ziół i wyrobów fitochemicznych jak również surowców i produktów naturalnych.

25
Kwiecień
2023

70. rocznica śmierci prof. Jana Czochralskiego

21 kwietnia br. w Kcyni uczczono 70.rocznicę śmierci wybitnego Profesora - Jana Czochralskiego, chemika, metaloznawcy, praojca światowej elektroniki

Obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów na grobie prof. Jana Czochralskiego, a dalsza część uroczystości miała miejsce w kcyńskiej Szkole Podstawowej. W ramach spotkania wykład dedykowany młodzieży poświecony osobie prof. Jana Czochralskiego i jego dziedzictwu wygłosił Prezes Zarządu KPCNT - prof. dr hab. Bogusław Buszewski.

Ponadto do Kcyni zawitało mobilne widowisko multimedialne „Iskry Niepodległej" – poświęcone wybitnym Polkom i Polakom. Dzieci z miejscowej szkoły im. Czochralskiego miały okazję wziąć również udział w warsztatach i eksperymentach naukowych, w ramach Mobilnych Laboratoriów Przyszłości. Przyjechało też laboratorium badania wody i gleby z UMK. 

 

opracowanie: KPCNT

zdjęcia: Elżbieta Rupniewska/ Polskie Radio PiK , więcej na temat uroczystości tutaj 

20
Marzec
2023

Konferencja naukowa nt. Zielarstwa, Ziołolecznictwa i Produktów naturalnych

W dniach 14-16 maja br. na Zamku Golubskim w Golubiu–Dobrzyniu odbędzie się konferencja naukowa nt. Zielarstwa, Ziołolecznictwa i Produktów naturalnych wraz z wystawą. Organizatorami są  Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Zielarstwa im. Anny Wazówny oraz Zamek Golubski. Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Komitet Chemii Analitycznej PAN. W konferencji wezmą udział zarówno naukowcy – teoretycy i praktycy z branży zielarskiej, hodowcy roślin leczniczych i specjaliści od pozyskiwania substancji biologicznie aktywnych, produktów naturalnych i technolodzy, którzy te surowce wykorzystują w różnych wariantach przemysłowych.

15
Listopad
2022

Kujawsko-Pomorskie Centrum Zielarstwa im. Anny Wazówny otwarte!

6 listopada br. na Zamku Golubskim uroczyście zainaugurowano Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zielarstwa im. Anny Wazówny. Inicjatywa ma na celu promocję zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego województwa kujawsko-pomorskiego . Głównymi celami konferencji są: promocja fitochemii i fitomedycyny, wystawa (ekspozycja zielarska i medycyny naturalnej) oraz inauguracja odtworzonego laboratorium z czasów Anny Wazówny.

25
Październik
2022

Nauka i badania naukowe - FINBiS 2022. Zapraszamy!

Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o., pomysłodawca i główny organizator Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu, w ramach wydarzenia, zaprasza już 7 listopada do Hotelu Filmar na autorski panel "Nauka i badania naukowe", podczas którego prelegenci podzielą się ciekawą wiedzą z kilku obszarów. W programie:

  • Wykład inauguracyjny;
  • Rola i stan nauki oraz badań naukowych na poziomie centralnym i regionalnym;
  • Woda i ekologia;
  • Analiza zanieczyszczenia środowiska i żywności pod wpływem manipulacji;
  • Choroby cywilizacyjne;
  • Kontrola i certyfikacja roślin, a bezpieczeństwo żywności.

Szczegóły i rejestracja na https://rfi.biz.pl/ Zapraszamy!

Wydarzenie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerem strategicznym wydarzenia jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

24
Październik
2022

22.X.2022r. - 137. rocznica urodzin prof. Jana Czochralskiego

Grafika: Instytut Pamięci Narodowej

23 października 1885 roku w Kcyni na Pałukach urodził się Jan Czochralski - najczęściej cytowany polski uczony. Był wybitnym chemikiem, metaloznawcą i krystalografem. Zwany jest ojcem współczesnej elektroniki ze względu na opracowaną przez niego metodę otrzymywania monokryształów, która w istotny sposób wpłynęła na rozwój technologii. Sławę przyniosło mu wynalezienie stopu do łożyska kolejowych znanego na całym świecie jako „metal B”. Największy rozgłos przyniosła mu jednak, choć dopiero po śmierci, opracowana w 1916 r. metoda pomiaru szybkości krystalizacji metali, nazwana później Jego imieniem. Jej zastosowanie do otrzymywania na skalę przemysłową kryształów germanu i krzemu umożliwiło burzliwy rozwój elektroniki i fizyki ciała stałego.  Do dziś żadna z innych, nowszych metod hodowli kryształów nie może konkurować wielością zastosowań i modyfikacji z metodą Czochralskiego.

 

Grafika: Instytut Pamięci Narodowej

Strony