Informacja z rozstrzygnięcia konkursu

Informacja z rozstrzygnięcia konkursu  dot. projektu Regionalna Sieć Brokerów Innowacji - Broker-Net w województwie kujawsko-pomorskim.