Program szkoleniowo-doradczy Akademia Menadżera Innowacji (AMI)

Wystartowała IV edycja projektu, którego celem jest wyposażenie właścicieli firm i menadżerów w kompetencje umożliwiające sprawne wdrażanie innowacyjnych procesów, produktów i usług w przedsiębiorstwach. AMI składa się z części szkoleniowej oraz równolegle realizowanej  w przedsiębiorstwie części doradczej. Program skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców bez względu na branżę i rodzaj prowadzonej działalności. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 80%  dla mikro, małych i średnich firm oraz 50% dla dużych przedsiębiorstw. Nabór rozpoczął się 25 lipca i potrwa do 9 września br.  Więcej informacji:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-innowacji