Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu

Ogłaszamy zbliżające się Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu - FINBiS 2022!

FINBiS to wyjątkowe wydarzenie o charakterze naukowo-technologicznym poświęcone nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom zmieniającym nasz region i kraj w oparciu o inteligentne specjalizacje.

Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu odbędzie się w ramach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw w dn. 6 - 8 listopada br.

W programie FINBiS przewidziano seminaria, panele dyskusyjne, spotkania dedykowane kluczowym dla gospodarki specjalizacjom, a także wydarzenia promujące współpracę pomiędzy nauką a biznesem z uwzględnieniem wsparcia administracji samorządowej. 

Organizator i pomysłodawca: Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. we współpracy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Wydarzenie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerem Strategicznym wydarzenia jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Szczegóły na rfi.biz.pl