Kujawsko-Pomorskie Centrum Zielarstwa im. Anny Wazówny otwarte!

6 listopada br. na Zamku Golubskim uroczyście zainaugurowano Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zielarstwa im. Anny Wazówny. Inicjatywa ma na celu promocję zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego województwa kujawsko-pomorskiego . Głównymi celami konferencji są: promocja fitochemii i fitomedycyny, wystawa (ekspozycja zielarska i medycyny naturalnej) oraz inauguracja odtworzonego laboratorium z czasów Anny Wazówny.

Centrum Zielarstwa powstało dzięki wysiłkowi grupy Profesorów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Pracowników Zamku Golubskiego.  Konferencja inaugurująca KPCZ zorganizowana została we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Naukowo-Technologicznym im. prof. Czochralskiego oraz Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W konferencji uczestniczyło ponad 120 osób, w tym m.in. Poseł na Sejm Jan Krzysztof Ardanowski, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Sosnowski, przedstawiciele starostwa, gminy i miasta Golub-Dobrzyń oraz gminy Ciechocin. Otwarciu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Zielarstwa im. Anny Wazówny, zlokalizowanemu w baszcie golubskiego zamku towarzyszyła seria wykładów oraz wystawa oryginalnych rycin Anny Wazówny. Cennym eksponatem tej wystawy był reprint opracowania profesora Akademii Krakowskiej Szymona Syreńskiego (Syreniusza), pierwszego zielnika roślin polskich i europejskich (765 rycin i opisów przedstawionych na 1540 stronach). Opracowanie to powstało we współpracy z Królewną Wazówną przy jednoczesnym wsparciu finansowym z Jej strony.

Seria trzech wykładów inaugurujących, w tym: prof. dr hab. n. farm. Krystyny Skalickiej-Woźniak (LUM) i prof. dr hab. Bogusława Buszewskiego, czł. rzecz. PAN (UMK, KPCNT), poświęcona była m.in. ziołom, zielarstwu, lekach naturalnych i ich znaczeniu w farmacji i fitochemii. Możliwości wykorzystania ziół w kuchni omówła dr hab. Magdalena Ligor, prof. UMK z Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii UMK. Wiedzą na temat ziół w medycynie, a zwłaszcza dermatologii i kosmetyce podzieliła się prof. dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek z Katedry i Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej, Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.   Konferencja stanowiła pierwsze w ramach corocznie planowanych, wykładów, debat i pikników naukowych pod wspólną nazwą „Kujawsko-Pomorskie Centrum Zielarstwa im. Anny Wazówny”.

Konferencja była wydarzeniem towarzyszącym Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu 2022, które odbyło się w dniach 6-8 listopada br. w Hotelu Filmar w Toruniu.

Wydarzenie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Opracowanie: KPCNT

Zdjęcia: A. Draspa

Galeria zdjęć: