KPCNT rozwija współpracę - Polskie Towarzystwo Chemiczne

W dniu 12 maja br. podczas X  Kongresu Technologii Chemicznej we Wrocławiu miało miejsce uroczyste podpisanie listu intencyjnego na rzec wsparcia prac badawczo-rozwojowych oraz postępu technologicznego i naukowego pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Centrum Naukowo-Technologicznym sp. z o.o. (KPCNT) reprezentowanym przez Prezesa Zarządu prof. dr hab. Bogusława Buszewskiego, a Polskim Towarzystwem Chemicznym (PTChem)– reprezentowanym przez Prezes Zarządu Głównego – prof. dr hab. Izabelę Nowak oraz Skarbniczkę Zarządu Głównego – prof. dr hab. Agnieszkę Nosal-Wiercińską.

Zakres współpracy obejmuje działania na rzecz promocji nauk chemicznych, wsparcia i rozwoju prac badawczo-rozwojowych oraz współpracy i wymiany doświadczeń w celu kreowania rozwiązań wspierających innowacyjność w zakresie działalności KPCNT oraz PTChem, a także popularyzację
i promocję nauk chemicznych oraz osiągnieć polskich chemików. 

Liczymy na owocną współpracę!  

Opracowanie: KPCNT