KPCNT na Welconomy Forum in Toruń 2022

Dnia 31 maja 2022 r. Wydział Nauki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizował panel pt. „Sens inwestowania w naukę i badania naukowe, by poprawić warunki życia obywateli poprzez rodzaj i jakość  żywności i środowiska a w konsekwencji zdrowia”. Ekspertem i zarazem moderatorem był prof. dr hab. Bogusław Buszewski. Pozostałymi ekspertami byli: prof. Iwona Łakomska Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. dr hab. Piotr Stepnowski – JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, Roman Kołacz – Kierownik Katedry Ochrony Zdrowia Publicznego i Dobrostanu Zwierząt Instytutu Medycyny Weterynaryjnej  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Andrzej Chodkowski – Główny Inspektor z Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Jacek Chmarzyński – Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prof. dr hab. n med. Janusz Kowalewski – Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy. Panel rozpoczął się podpisaniem dwóch listów intencyjnych na rzecz współpracy w zakresie innowacji oraz praktycznego wykorzystania wyników prac badawczo-rozwojowych i naukowych pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Centrum Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. reprezentowanym przez Pana prof. dr hab. Bogusława Buszewskiego – Prezesa Zarządu a Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa reprezentowaną przez Pana Andrzeja Chodkowskiego – Głównego Inspektora. Również została podpisana umowa współpracy badawczo-rozwojowej pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Centrum Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. a Uzdrowiskiem Ciechocinek S.A. reprezentowaną przez Pana Marcina Zajączkowskiego - Prezesa Zarządu Spółki.

Opracowanie: KPCNT

Galeria zdjęć: