22.X.2022r. - 137. rocznica urodzin prof. Jana Czochralskiego

Grafika: Instytut Pamięci Narodowej

23 października 1885 roku w Kcyni na Pałukach urodził się Jan Czochralski - najczęściej cytowany polski uczony. Był wybitnym chemikiem, metaloznawcą i krystalografem. Zwany jest ojcem współczesnej elektroniki ze względu na opracowaną przez niego metodę otrzymywania monokryształów, która w istotny sposób wpłynęła na rozwój technologii. Sławę przyniosło mu wynalezienie stopu do łożyska kolejowych znanego na całym świecie jako „metal B”. Największy rozgłos przyniosła mu jednak, choć dopiero po śmierci, opracowana w 1916 r. metoda pomiaru szybkości krystalizacji metali, nazwana później Jego imieniem. Jej zastosowanie do otrzymywania na skalę przemysłową kryształów germanu i krzemu umożliwiło burzliwy rozwój elektroniki i fizyki ciała stałego.  Do dziś żadna z innych, nowszych metod hodowli kryształów nie może konkurować wielością zastosowań i modyfikacji z metodą Czochralskiego.

 

Grafika: Instytut Pamięci Narodowej